Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

iwish
Czasami człowieka nachodzi lęk. Ten dziwny, przenikający serce lęk, który paraliżuje. Właśnie nadszedł.
— maladziewczynka
Reposted frommaladziewczynka maladziewczynka viahormeza hormeza

October 31 2017

iwish
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

August 08 2017

iwish
iwish
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort via100suns 100suns

March 24 2017

8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns

March 02 2017

7586 9395
Reposted fromtwice twice viaresort resort
iwish
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
iwish
..Kocham cię po cholerne korzenie duszy i z powrotem. Jesteś częścią mnie. Prawdopodobnie lepszą częścią...
— Kim Holden – Gus
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
iwish
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 06 2015

iwish
8497 0933 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viaPicki91 Picki91
iwish
3936 14fd 500
Rock! (1971)
Reposted fromfelicka felicka viaPicki91 Picki91

July 04 2015

iwish
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
iwish
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
iwish

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaPicki91 Picki91
iwish

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viafelicka felicka

July 03 2015

iwish
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaPicki91 Picki91
0271 96a3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPicki91 Picki91
iwish
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax viaPicki91 Picki91
iwish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...