Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

iwish
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPicki91 Picki91
iwish
Musisz poważnie rozważyć koncepcję, iż zrozumienie wszechświata to twoja własna odpowiedzialność, bo jedyne zrozumienie jakie będzie dla ciebie użyteczne to twoje własne.
— Trialogues at the Edge of the West (Terence McKenna, Ralph Abraham and Rupert Sheldrake)
Reposted fromstonerr stonerr viasecalecornutuum secalecornutuum
iwish
7992 c9eb 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
iwish
Czasami upadek Cię zabija.  A czasami, gdy  spadasz, zaczynasz lecieć.
— Neil Gaiman- Sandman
Reposted fromolass olass viaPicki91 Picki91
iwish
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viaPicki91 Picki91
iwish
Reposted fromkjn kjn viaPicki91 Picki91
iwish
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless

July 02 2015

iwish
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viafelicka felicka
iwish
the Who in Germany - Nov. 1966
Reposted fromfelicka felicka
iwish
0268 9d63
Reposted fromfelicka felicka
iwish
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viafelicka felicka
iwish
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
iwish

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viawerterowska werterowska
iwish
iwish
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty

July 01 2015

iwish
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viarisky risky
5486 360f 500
Reposted fromkimik kimik viarisky risky
iwish
1598 5bb3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
iwish
2425 b19f 500
Reposted fromfoina foina viafelicka felicka
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viaburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl